Emla

Kontakta oss

Denna webbplats har utvecklats av Aspen Pharma Ireland, svenska filialen, i syftet att tillhandahålla information om Emla kräm och plåster.

Aspen är ett ledande globalt läkemedelsföretag och ägare av Emla kräm och plåster.

Informationen på denna sida är avsedd som allmän information och riktar sig endast till den svenska allmänheten. Be alltid din läkare eller annan lämplig vårdpersonal om råd innan du tar ett läkemedel.

För mer information om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd som är registrerade i Sverige, kontakta oss via e-mail: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk eller ring oss på telefon: +46 856642572 eller gratisnummer: 0200883595.

Rapportera biverkningar

Om du upplever problematiska eller ovanliga biverkningar medan du använder Emla kräm och plåster, avsluta behandlingen och kontakta din läkare eller apotekare så fort som möjligt.

Biverkningar bör rapporteras. Formulär och information hittar du på https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/blanketter/Word/Biverkningar-Konsumentrapport.dotx

För rapportering av biverkningar och produktklagomål direkt till Aspen om produkter från Aspen Pharma Trading Ltd som är registrerade i Sverige, kontakta oss via e-mail: pharmacovigilance.finland@pharmalex.com  (biverkningar)/ Complaints@aspengl.com  (produktklagomål) eller ring oss på telefon: +46 856642572 eller gratisnummer: 0200883595.

Frågor och svar

Få svar på de vanligaste frågorna om Emla kräm och plåster.

Så här använder du Emla

Är du osäker på hur du ska använda Emla? Här hittar du instruktioner och tips.