Hjälp vid smärtsamma nålstick


Varför ska jag använda Emla?

Nålstick är en oundviklig del av ditt barns liv. De kan behöva vaccineras, ta ett blodprov eller sätta en kanyl om de hamnar på sjukhus. Men nålar kan göra ont ­­­– och obehandlad smärta kan göra att barn utvecklar en rädsla för nålstick.  

Älska Emla 

Emla kan lindra smärtan från nålstick vilket i sin tur minskar stressen och obehaget hos ditt barn inför förestående ingrepp.

Emla medicinskt plåster 2 st

Emla medicinsk kräm 5 gram och 3 täckförband